Poliuretan örtülen süýümli aýna mata

 • Pu örtülen süýümli aýna mata eşigi

  Pu örtülen süýümli aýna mata eşigi

  Pu örtülen süýümli aýna mata eşigi, süýümli aýna matanyň üstünde dyrnak örtük tehnologiýasy bilen örtülen ýalyn öçüriji poliuretan bilen örtülen oda çydamly mata.Highokary temperatura garşylygy, izolýasiýa, ýangyna garşy, suw geçirmeýän we howa geçirmeýän möhüriň köp sanly amaly we aýratynlyklary bar.
 • 3m süýümli eşik

  3m süýümli eşik

  3m süýümli eşik, süýümli aýna matanyň üstünde dyrnak örtük tehnologiýasy bilen ýangyn saklaýan poliuretan bilen örtülen ýangyn mata.Highokary temperatura garşylygy, izolýasiýa, ýangyna garşy, suw geçirmeýän we howa geçirmeýän möhüriň köp sanly amaly we aýratynlyklary bar.
 • Atylylyk bilen bejerilen uly süýümli aýna eşigi

  Atylylyk bilen bejerilen uly süýümli aýna eşigi

  Atylylyk bilen bejerilen uly süýümli aýna eşigi, süýümli aýna matanyň üstünde dyrnak örtük tehnologiýasy bilen ýangyn saklaýjy poliuretan bilen örtülen ýangyn mata.Highokary temperatura garşylygy, izolýasiýa, ýangyna garşy, suw geçirmeýän we howa geçirmeýän möhüriň köp sanly amaly we aýratynlyklary bar.
 • Poslama garşy süýümli aýna eşigi

  Poslama garşy süýümli aýna eşigi

  Poslama garşy süýümli aýna eşigi, süýümli aýna matanyň üstünde dyrnak örtük tehnologiýasy bilen örtülen ýangyn saklaýjy poliuretan bilen örtülen oda çydamly mata.Highokary temperatura garşylygy, izolýasiýa, ýangyna garşy, suw geçirmeýän we howa geçirmeýän möhüriň köp sanly amaly we aýratynlyklary bar.
 • Pu örtülen süýümli aýna eşik

  Pu örtülen süýümli aýna eşik

  Pu örtülen süýümli aýna eşigi, süýümli aýna matanyň üstünde dyrnak örtük tehnologiýasy bilen örtülen ýalyn öçüriji poliuretan bilen örtülen ýangyn mata.Highokary temperatura garşylygy, izolýasiýa, ýangyna garşy, suw geçirmeýän we howa geçirmeýän möhüriň köp sanly amaly we aýratynlyklary bar.
 • Pu poliester mata

  Pu poliester mata

  Pu poliester mata poliuretan bilen örtülen süýümli aýna mata we köp funksiýaly birleşdirilen materiallar, PU örtülen süýümli aýna matanyň dizaýny dürli ýerlere uýgunlaşyp biler. Onda oňat çydamlylyk, berklik, ýumşaklyk, reňk açyk, geýmäge ýokary garşylyk, sowuk, ýag, suw, garrylyk we howa.Şeýle hem bakteriýa garşy funksiýa bar we galyndylary barlamak, ýylylyk izolýasiýasy we ultramelewşe garşy ulanmak üçin hem ulanylyp bilner.
 • Iň güýçli süýümli aýna eşigi

  Iň güýçli süýümli aýna eşigi

  Pu iň güýçli süýümli aýna süýümli aýna aýna matadan gurlup, emdirilen ýa-da bir tarapy ýa-da iki tarapy ýörite birleşdirilen silikon kauçuk bilen örtülendir.Silikon kauçuk fiziologiki inert sebäpli diňe bir güýji, ýylylyk izolýasiýasyny, ýangyna garşy, izolýasiýa häsiýetlerini ýokarlandyrman, eýsem ozona garşylygy, kislorodyň garramagy, ýeňil garramagy, howanyň garramagy, ýagyň garşylygy we beýleki aýratynlyklary bar.
 • Pu örtülen poliester mata

  Pu örtülen poliester mata

  Pu örtülen süýümli aýna mata eşigi, ýokary tehnologiýaly poliuretan polimer bilen örtülen ýokary öndürijilikli süýümli aýna mata .Bu gutarnykly mata gysga partlamalar üçin 180 to çenli temperatura çydap biler.Örän aşgazana garşylygy we ýaglara we erginlere gowy garşylygy bar. Köp reňkli we ini bolan bir taraply / goşa poliuretan örtülen süýümli aýna matalar bar.
 • Pu Fiberglas eşigi

  Pu Fiberglas eşigi

  süýümli aýna bilen örtülen PU mata, süýümli örtük tehnologiýasy bilen süýümli aýna matanyň üstünde örtülen ýalyn öçüriji poliuretan bilen örtülen oda çydamly mata.Highokary temperatura garşylygy, izolýasiýa, ýangyna garşy, suw geçirmeýän we howa geçirmeýän möhüriň köp sanly amaly we aýratynlyklary bar.