Önümler

 • Ptfe aýna mata

  Ptfe aýna mata

  Ptfe aýna mata ajaýyp häsiýetli materialdyr;taýak däl, sürtülmesiz, öz-özüni ýaglaýan, çygly däl, ýanmaýan, döwülmeýän, zäherli däl, atmosfera şertlerine çydamly, kömelekleriň ösmegine çydamly we ähli himiki serişdelere çydamly (eredilen aşgar metallardan we ftordan başga) ýokarlanan temperaturalar we basyşlar).Elektrik aýratynlyklary hem deň derejede ajaýyp.Propertieshli häsiýetler -70 ºC giň iş temperaturasynda saklanýar.+ 260 ºC çenli.
 • Süýümli aýna matasy

  Süýümli aýna matasy

  Alkali mazmuny k Alkal mugt
  Arnüplük görnüşi: : E-aýna
  Rulonyň uzynlygy: 50-200 metr
  Çekişme temperaturasy: 550 (℃)
  dokamak görnüşi : Tekiz dokalan
  Faceerüsti bejermek wa Dewaxing
  Agramy: 630g / m2,800g / m2,1000g / m2,1330g / m2,1800g / m2
  Programma: Ot ýorgan örtük geýimi, oda çydamly mata
  Paket on Karton ýa-da palet (müşderiniň islegine görä)
 • 4 × 4 Twill uglerod süýümi

  4 × 4 Twill uglerod süýümi

  Uglerod süýümi Twill mata, güýçli we 95% -den ýokary uglerodly ýokary modully süýümli süýüm materialynyň täze görnüşidir.
  Uglerod süýümi "daşarky ýumşak içki polat", hili metal alýuminiýden has ýeňil, ýöne güýji polatdan ýokary, güýji polatdan 7 esse ýokarydyr;we poslama garşylygy, ýokary modul häsiýetleri bar, goranyş harby we raýat ulanyşynda möhüm materialdyr.
 • Gök uglerod süýümli mata

  Gök uglerod süýümli mata

  Mawy uglerod süýümli mata gibrid matalar, täsir güýji, berkligi we dartyş güýji boýunça birleşdirilen materiallaryň ajaýyp ýerine ýetirijiligine eýe bolan dürli süýümli materiallardan (uglerod süýümi, Aramid süýümi, süýümli aýna we beýleki birleşýän materiallar) dokalýar.
 • Temokary temperatura süýümli aýna eşigi

  Temokary temperatura süýümli aýna eşigi

  Temokary temperaturaly süýümli aýna eşik, temperatura garşylygy, poslama garşy, ýokary kuwwatly we organiki silikon kauçuk bilen örtülen süýümli aýna mata.Highokary häsiýetli we köp sanly programma bilen täze öndürilen önüm.Highokary temperatura, geçirijilige we garramaga özboluşly we ajaýyp garşylygy sebäpli, bu süýümli aýna mata howa giňişliginde, himiýa senagatynda, uly göwrümli elektrik enjamlary, tehnika, metallurgiýa, metal däl giňelme (kompensator) giňden ulanylýar. ) we ş.m.

 • 0,4 mm kremniý bilen örtülen süýümli aýna eşigi

  0,4 mm kremniý bilen örtülen süýümli aýna eşigi

  0,4 mm kremniý bilen örtülen süýümli aýna süýümli aýna aýna matadan gurlup, ýörite birleşdirilen silikon kauçuk bilen emdirilen ýa-da örtülen bir tarapy ýa-da iki tarapy.Silikon kauçuk fiziologiki inert sebäpli diňe bir güýji, ýylylyk izolýasiýasyny, ýangyna garşy, izolýasiýa aýratynlyklaryny ýokarlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem ozona garşylygy, kislorodyň garramagy, ýeňil garramagy, howanyň garramagy, ýagyň garşylygy we beýleki aýratynlyklary bar
 • Gara süýümli aýna eşigi

  Gara süýümli aýna eşigi

  Gara süýümli aýna eşik, temperatura garşylygy, poslama garşy, ýokary kuwwatly we organiki silikon kauçuk bilen örtülen süýümli aýna mata.
 • Silikon süýümli aýna eşigi

  Silikon süýümli aýna eşigi

  Silikon süýümli aýna eşigi, ýokary temperatura çydamly süýümli aýna matanyň we silikon kauçukyň esasy materialy bilen gaýtadan işlemek arkaly ýasalýar;ýokary öndürijilikli goşma materialdyr.Kosmos giňişliginde, himiýa senagatynda, nebitde, uly öndürýän elektrik enjamlarynda, tehnikada, metallurgiýada, elektrik izolýasiýasynda, gurluşykda we beýleki ugurlarda giňden ulanyldy.
 • Silikon kauçuk örtülen süýümli aýna mata

  Silikon kauçuk örtülen süýümli aýna mata

  Silikon kauçuk örtükli süýümli aýna mata süýümli aýna esasy matadan we ýokary hilli ýörite silikon örtükden ýasalýar. Işleýiş temperaturasy: -70 ℃ --- 280 ℃ .Bu elektrik izolýasiýa materiallary hökmünde ulanylyp bilner.Metal däl kompensator, turba geçiriji üçin birleşdiriji hökmünde ulanylyp bilner we nebit ýatagynda, himiýa in engineeringenerçiliginde, sementde we energiýa ýataklarynda giňden ulanylyp bilner.Poslama garşy materiallar, gaplaýyş materiallary we ş.m. ulanylyp bilner.


123456Indiki>>> Sahypa 1/14