Alýumin folga süýümli aýna mata

 • Alýumin folga laminirlenen süýümli aýna eşigi

  Alýumin folga laminirlenen süýümli aýna eşigi

  Alýumin folga laminirlenen süýümli aýna eşik alýumin folga we süýümli aýna mata birleşdirilen materialdyr.Üýtgeşik we ösen birleşme tehnologiýasy bilen, birleşmäniň alýumin ýüzi tekiz, arassa we ýokary şöhlelendiriji bolup, GB8624-2006 gözleg standarty hökmünde.
 • Ojakdan goraýan alýumin folga süýümli aýna eşigi

  Ojakdan goraýan alýumin folga süýümli aýna eşigi

  Ojakdan goraýan alýumin folga süýümli aýna eşik alýumin folga we süýümli aýna mata kompozisiýa materialydyr.Üýtgeşik we ösen birleşme tehnologiýasy bilen, birleşmäniň alýumin ýüzi tekiz, arassa we ýokary şöhlelendiriji bolup, GB8624-2006 gözleg standarty hökmünde.
 • Alýumin bilen örtülen süýümli aýna mata

  Alýumin bilen örtülen süýümli aýna mata

  Alýumin bilen örtülen süýümli aýna mata alýumin folga we süýümli aýna mata birleşdirilen materialdyr.Üýtgeşik we ösen birleşme tehnologiýasy bilen, birleşmäniň alýumin ýüzi tekiz, arassa we ýokary şöhlelendiriji bolup, GB8624-2006 gözleg standarty hökmünde.
 • Süýümli aýna alýumin

  Süýümli aýna alýumin

  Süýümli aýna alýumin, alýumin folga we süýümli aýna kompozisiýa materialdyr.Üýtgeşik we ösen birleşme tehnologiýasy bilen, birleşmäniň alýumin ýüzi tekiz, arassa we ýokary şöhlelendiriji bolup, GB8624-2006 gözleg standarty hökmünde.
 • Alýumin süýümli aýna

  Alýumin süýümli aýna

  Alýumin süýümli aýna alýumin folga we süýümli aýna kompozisiýa materialdyr.Üýtgeşik we ösen birleşme tehnologiýasy bilen, birleşmäniň alýumin ýüzi tekiz, arassa we ýokary şöhlelendiriji bolup, GB8624-2006 gözleg standarty hökmünde.
 • Alýuminizlenen süýümli aýna eşigi

  Alýuminizlenen süýümli aýna eşigi

  alýuminiz süýümli aýna mata alýumin folga we süýümli aýna mata birleşdirilen materialdyr.Üýtgeşik we ösen birleşme tehnologiýasy bilen, birleşmäniň alýumin ýüzi tekiz, arassa we ýokary şöhlelendiriji bolup, GB8624-2006 gözleg standarty hökmünde.
 • Alýumin folga bilen örtülen süýümli aýna eşigi

  Alýumin folga bilen örtülen süýümli aýna eşigi

  Alýumin folga bilen örtülen süýümli aýna eşigi, esasan, galyň membranada emele gelen, ýangyna garşy baglanyşygyň ýörite görnüşini kabul etmek bilen ýasalýar, tekiz ýüzüne we ýokary ýagty şöhlelenmesine we dartyş güýjüne, gowy möhürleme ukybyna eýe we bu gaz geçirmeýän we suw geçirmeýän.
 • Alýumin süýümli aýna eşigi

  Alýumin süýümli aýna eşigi

  Alýumin süýümli aýna eşigi aşa gyzgyn metal plitalar, suwuk we eredilen metallar ýa-da aýna, açyk alaw / plazma ýa-da hereketlendirijiniň işleýiş manifoldlary ýaly güýçli şöhle çeşmelerine ýakyn enjamlary ýapmak üçin ajaýyp goragdyr.Senagat simini, kabeli, şlangy, gidrawliki we enjam şkaflaryny we berkitmelerini goraýar.
 • Alýuminizlenen süýümli aýna mata

  Alýuminizlenen süýümli aýna mata

  Alýuminizlenen süýümli aýna matalar, bir tarapynda alýumin folga ýa-da film bilen örtülen süýümli aýna matalardan ýasalýar.Iantagtylyga yssy çydamly bolup, tekiz ýüzüne, ýokary güýjüne, ýagty şöhlelenmesine, möhür izolýasiýasyna, gaz geçirmeýän we suwa çydamly.Alýumin folgalarynyň galyňlygy 7 mikrodan 25 mikro çenli.
12Indiki>>> Sahypa 1/2