Teflon süýümli aýna

Gysga düşündiriş:

Teflon Fiberglass iň oňat import edilen Fiberglass ýüplügini dokamak üçin material hökmünde örülýär ýa-da ýokary süýümli aýna esasy mata örülýär, inçe PTFE rezin bilen örtülýär, soňra dürli galyňlygy we ini dürli PTFE matasyna öwrülýär.


 • FOB bahasy:USD4-5 / kw
 • Min.Order mukdary:10 kw
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 50,000 inedördül metr
 • Port ýüklenýär:Szangang, Hytaý
 • Tölegiň şerti:Göz astynda L / C, T / T, PAYPAL, Günbatar Bileleşik
 • Eltip bermek döwri:Öňünden tölenenden ýa-da L / C alandygyny tassyklandan 3-10 gün soň
 • Gaplamak maglumatlary:Kartonlara gaplanan, paletlere ýüklenen ýa-da müşderiniň isleýşi ýaly film bilen örtüldi
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Teflon süýümli aýna

  1. Önüm Giriş

  teflon süýümli aýna, iň oňat import edilen süýümli aýnadan dokalýan material hökmünde ýönekeý trikota to ýa-da ýokary derejeli süýümli aýna esasy matadan örülen, inçe PTFE rezin bilen örtülen, soňra dürli galyňlykda we giňlikde dürli ptfe ýokary temperatura garşylyk matasyna öwrülýär.

  2. Aýratynlyklar

  1. Gowy temperatura çydamlylygy, 24 iş temperaturasy -140-dan 360 Selsiýa çenli.

  2. taýak däl, üstündäki ýelimleri arassalamak aňsat.

  3. Gowy himiki garşylyk: himiki dermanlaryň, kislotalaryň, gidroksidi we duzlaryň köpüsine diýen ýaly garşy durup bilýär; garrylykdan pes, ot geçirmeýän.

  4. Sürtülme we dielektrik hemişelik pes izolýasiýa, gowy izolýasiýa kuwwaty.

  5. Durnuk ölçeg, ýokary intensiwlik, uzalma koeffisiýenti 5 less

  3.Goýmalar

  1. Mikrotolkunly liner we beýleki çyzgylar ýaly ýokary temperatura garşy durmak üçin dürli linerler hökmünde ulanylýar.

  2. Taýak däl çyzgylar hökmünde ulanylýar, aralyk.

  3. Dürli konweýer kemerleri, birleşdiriji guşaklar, möhürleýji guşaklar we ýokary temperatura garşylygy, taýak däl, himiki garşylyk we ş.m.

  4. Nebit, himiýa senagatynda örtük ýa-da örtük materialy, örtük materialy, izolýasiýa materialy, elektrik senagatynda ýokary temperatura garşylyk materialy, elektrik stansiýasyndaky kükürtleýji material we ş.m.

  Ptfe süýümli aýna mata

  4. Aýratynlyklar

  Bölüm Umuman galyňlyk (dýuým) Örtülen agram Dartyş güýji Göz ýaşlary Iň giňligi (mm)
  San (lbs / yd2) Warp / Doldur Warp / Doldur
      (lbs / in) (lbs)
  Premium Grade
  9039 0.0029 0.27 95/55 1.5 / 0.9 3200
  9012 0.0049 0.49 150/130 2.5 / 2.0 1250
  9015 0.006 0.6 150/115 2.1 / 1.8 1250
  9025 0.0099 1.01 325/235 7.5 / 4.0 2800
  9028AP 0.011 1.08 320/230 5.4 / 3.6 2800
  9045 0.0148 1.45 350/210 5.6 / 5.1 3200
  Standart baha
  9007AJ 0.0028 0.25 90/50 1.7 / 0.9 1250
  9010AJ 0.004 0.37 140/65 2.6 / 0.7 1250
  9011AJ 0.0046 0.46 145/125 3.0 / 2.2 1250
  9014 0.0055 0.54 150/140 2.0 / 1.5 1250
  9023AJ 0.0092 0.94 250/155 4.9 / 3.0 2800
  9035 0.0139 1.36 440/250 7.0 / 6.0 3200
  9065 0.0259 1.76 420/510 15.0 / 8.0 4000
  Mehaniki baha
  9007A 0.0026 0.2 80/65 2.3 / 1.0 1250
  9010A 0.004 0.37 145/135 2.3 / 1.6 1250
  9021 0.0083 0.8 275/190 8.0 / 3.0 1250
  9030 0.0119 1.14 375/315 7.0 / 6.0 2800
  Ykdysadyýet derejesi
  9007 0.0026 0.17 70/60 2.9 / 0.8 1250
  9010 0.004 0.36 135/115 3.0 / 2.7 1250
  9023 0.0092 0.72 225/190 4.4 / 3.2 2800
  9018 0.0074 0.7 270/200 8.0 / 4.0 1250
  9028 0.0112 0.98 350/300 15.0 / 11.0 3200
  9056 0.0222 1.34 320/250 50.0 / 40.0 4000
  9090 0.0357 2.04 540/320 10.8 / 23.0 4000
  Gözenekli süzgüç we süzgüç
  9006 0.0025 0.12 40/30 5.3 / 4.0 1250
  9034 0.0135 0.77 175/155 21.0 / 12.0 3200
  Döretmek we ýyrtmak çydamly
  9008 0.0032 0.31 90/50 1.6 / 0.5 1250
  9011 0.0046 0.46 125/130 4.1 / 3.7 1250
  9014 0.0056 0.52 160/130 5.0 / 3.0 1250
  9066 0.0261 1.8 450/430 50.0 / 90.0 4000
  TAC-BLACK ™ (anti-statik bar)
  9013 0.0048 0.45 170/140 2.2 / 1.8 1250
  9014 0.0057 0.55 150/120 1.7 / 1.4 1250
  9024 0.0095 0.92 230/190 4.0 / 3.0 2800
  9024AS 0.0095 0.92 230/190 4.0 / 3.0 2800
  9037AS 0.0146 1.39 405/270 8.5 / 7.2 3500

  5. Gaplamak we eltip bermek

  1. MOQ: 10m2

  2.FOB bahasy: USD0.5-0.9

  3. Port: Şanhaý

  4. Töleg şertleri: T / T, L / C, D / P, PAYPAL, Günbatar birleşigi

  5. Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 inedördül metr

  6. Eltip beriş möhleti: öňünden tölenenden ýa-da L / C alanyndan 3-10 gün soň

  7. adaty gaplama: Kartony eksport ediň

  PTFE bukjasy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. MOQ näme?

  10m2

  2. PTFE matasynyň haýsy galyňlygy?

  0.08mm, 0.13mm, 0.18mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.35mm, 0.38mm, 0.55mm, 0.65mm, 0.75mm, 0.90mm

  3. Logotipimizi düşekde çap edip bilerismi?

  PTFE üstü, ptfe hem diýilýär, gaty tekiz, matada hiç zat çap edip bilmeýär

  4. PTFE matasynyň bukjasy näme?

  Bukja eksport kartonydyr.

  5. customörite ululygy alyp bilersiňizmi?

  Hawa, size islän ululygyňyzdaky ptfe matasyny hödürläp bileris.

  6. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ekspress arkaly ýük goşmak bilen 100roll, 500roll üçin birlik bahasy näçe?

  Ölçegiňizi, galyňlygyňyzy we talaplaryňyzy bilmeli, şonda ýükleri hasaplap bileris.Alsoük her aý üýtgeýär, takyk gözlegiňizden soň habar berer.

  7. Mysal alyp bilerismi?Näçe tölärsiňiz?

  Hawa, A4 ululygyndaky nusgalar mugt.Diňe ýükler paypal hasabymyza ýük ýygnaýarlar ýa-da töleýärler.

  ABŞ / Günbatar Euope / Awstraliýa USD30, Günorta-Gündogar Aziýa USD20.Başga sebit, bölekleýin sitata

  8. Nusga almak üçin näçe wagt gerek bolar?

  4-5 gün size nusga alar

  9. Nusgalary paypal arkaly töläp bilerismi?

  Hawa.

  10. Sargyt goýlandan soň öndürijä näçe wagt gerek bolar?

  Adatça 3-7 gün bolar.Işli möwsüm üçin 100ROLL-dan ýokary ýa-da size zerur gowşuryş talaplary üçin aýratyn ara alyp maslahatlaşarys.

  11. Siziň bäsdeşlik ukybyňyz näme?

  A. Önümçilik.Baha bäsdeşlik

  B. 20 ýyl Önümçilik tejribesi.PTFE / silikon bilen örtülen material önümçiliginde Hytaýyň 2-nji gulak fabrigi.Hil gözegçiligi we ýokary hilli garanted.

  C. Bir gezeklik, kiçi we orta partiýa önümçiligi, kiçi sargyt dizaýn hyzmaty

  D. BSCI ABŞ-nyň we EUB-iň uly supermarketinde söwda tejribesi, zawod.

  E. Çalt, ygtybarly eltip bermek

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň