Akril süýümli aýna eşigi

Gysga düşündiriş:

Akril süýümli aýna eşigi E-aýna ýüplük we dokma ýüplük bilen dokalýar, soňra akril ýelim bilen örtülýär.Iki tarapy we iki tarapy örtük bolup biler.Bu mata ýangyn ýorgan, kebşirleýiş perdesi, ýangyndan goraýan örtük üçin iň oňat materialdyr, sebäbi ýangynyň yza galmagy, ýokary temperatura garşylygy, ýokary güýji, ekologiýa taýdan arassa bolmagy.


 • FOB bahasy:2-15 ABŞ dollary
 • Min.Order mukdary:100 kw
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 50,000 inedördül metr
 • Port ýüklenýär:Szangang, Hytaý
 • Tölegiň şerti:Göz astynda L / C, T / T, PAYPAL, Günbatar Bileleşik
 • Eltip bermek döwri:Öňünden tölenenden ýa-da L / C alandygyny tassyklandan 3-10 gün soň
 • Gaplamak maglumatlary:Kartonlara gaplanan, paletlere ýüklenen ýa-da müşderiniň isleýşi ýaly film bilen örtüldi
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Akril süýümli aýna eşigi

  1. Önümiň giriş: akril süýümli aýna mata E-aýna ýüplük we dokma ýüplük bilen dokalýar, soňra akril ýelim bilen örtülýär.Iki tarapy we iki tarapy örtük bolup biler.Bu mata ýangyn ýorgan, kebşirleýiş perdesi, ýangyndan goraýan örtük üçin iň oňat materialdyr, sebäbi ýangynyň yza galmagy, ýokary temperatura garşylygy, ýokary güýji, ekologiýa taýdan arassa bolmagy.

  2.Tehniki parametrler

  Material

  Örtük mazmuny

  Örtük tarapy

  Galyňlyk

  Ini

  Uzynlyk

  Temperatura

  Reňk

  Süýümli aýna mata + akril ýelim

  100-300g / m2

  Bir / iki

  0,4-1mm

  1-2m

  Düzelt

  550 ° C.

  Gülgüne, sary, gara

  3. Arza:

  elektrik kebşirleme ýorgan, ot turbasy, ýylylyk izolýasiýa önümleri, aýrylýan ýylylyk izolýasiýa ýeňi we ş.m.

  amaly

  4.Gaplamak we eltip bermek

  1) MOQ: 100 kw

  2) Port: Sinang, Hytaý

  3) Töleg şertleri: öňünden T / T, göz öňünde L / C, PAYPAL, Günbatar birleşigi

  4) Üpjünçilik ukyby: aýda 100 000 inedördül metr

  5) Eltip beriş möhleti: öňünden tölenenden ýa-da L / C tassyklanylandan 3-10 gün soň

  6) Gaplamak: Poslama garşy çydamly süýümli aýna eşik, film bilen örtülen, kartonlara gaplanan, paletlere ýüklenen ýa-da müşderiniň islegi boýunça

  bukjasy

  gaplamak we ýüklemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1-nji sorag: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

  A1: Biz öndüriji.

  2-nji sorag: Belli baha näme?

  A2: Bahasy ylalaşylýar. Siziň mukdaryňyza ýa-da bukjanyňyza görä üýtgedilip bilner.
  Derňew geçireniňizde, haýsy mukdar we model belgisi bilen gyzyklanýandygyňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

  3-nji sorag: Mysal hödürleýärsiňizmi?

  A3: Mugt, ýöne howa zarýady ýygnalan nusgalar.

  4-nji sorag: gowşuryş wagty näçe?

  A4: Sargyt mukdaryna görä, goýumdan 3-10 gün soň.

  5-nji sorag: MOQ näme?

  A5: Önüme görä gyzyklanýan zadyňyz. Adatça 100 kw.

  6-njy sorag: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?

  A6: (1) 30% öňe, ýüklemezden 70% balans (FOB şertleri)
  (2) 30% öňünden, B / L göçürmesine garşy 70% balans (CFR şertleri)

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň